KURBANLIK

KURBANDA ORTAKLIK

Koyun ve keçi yalnız bir kişi için kurban edilir. Bunlarda ortaklık câiz değildir. Sığır, manda ve devede ise birden yediye kadar (yedinci kişi dâhil) ortak olabilir. Yalnız ortakların hepsinin niyeti Allah rızâsı için kurban kesmek olmalıdır. Eğer ortaklardan biri et için ortak olmuşsa, o zaman hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.