ADAKLIK

Büyükbaş ve küçükbaş adak mevcuttur, Telefon ile vekalet verilebilir. Adak siparişleriniz sabah verilirse öğlen, öğlen verilirse bir gün sonra teslim edilir. Yılın 12 ay’ı boyunca hizmetimiz AKTİF’dir Vekalet ile kesilip, dilediğiniz yere gönderilir. İsteğe göre, istenildiği gibi pay yapılabilir.

Adak (Nezir)

Adak, kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağını va’d etmesi ve Allah’a söz vermesi demektir.

Adağın Hükmü

Adanan şey ismen belirtilmiş ise, adak ister mutlak, ister mukayyet olsun, yerine getirilmesi vaciptir.

Adayan kimse “adağım olsun” veya “eğer şu işi yaparsam adağım olsun” demiş ve neyi adadığını ismen belirtmemiş ise, niyet ettiği şeyin yerine getirilmesi vacip olur.
Şayet adayanın herhangi bir niyeti yoksa (ki buna belirsiz adak denir) yemin keffareti ödemesi gerekir. Nitekim Peygamberimiz: “Adağın keffareti, yemin keffaretidir.”Müslim,Nüzür,5;Ebu Davut,Eyman Ve’n-Nüzür buyurmuşlardır.